Realme C30s 2 / 32 GB
2,819,000 تومان
Nokia C21 2 / 32 GB
2,865,000 تومان
Motorola Moto E13 2 / 64 GB
2,985,000 تومان
Honor X5 2 / 32 GB
2,990,000 تومان
Realme C30 3 / 32 GB
2,995,000 تومان
Gplus S10 4 / 64 GB
3,049,000 تومان
Wiko T10 2 / 64 GB
3,249,000 تومان
NOKIA C30 3 / 64 GB
3,273,000 تومان
Xiaomi Redmi A2 Plus 3 / 64 GB
3,289,000 تومان
Xiaomi Poco C40 3 / 32 GB
3,293,000 تومان
Samsung Galaxy A04e 3 / 32 GB
3,335,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A03 Core 2 / 32 GB
3,345,000 تومان
Realme C30s 3 / 64 GB
3,419,000 تومان
Gplus X10 4 / 128 GB
3,469,000 تومان
XIAOMI Redmi 9A 2 / 32 GB
3,515,000 تومان
Samsung Galaxy A04 3 / 32 GB
3,629,000 تومان
NOKIA G10 4 / 64 GB
3,630,000 تومان
Xiaomi Poco C40 4 / 64 GB
3,639,000 تومان
Samsung Galaxy A04e 3 / 64 GB
3,689,000 تومان
Gplus Q20 4 / 64 GB
3,799,000 تومان
Samsung Galaxy A04 4 / 64 GB
3,925,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A03 3 / 32 GB
3,979,000 تومان
ONEPLUS Nord N100 4 / 64 GB
4,138,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A03s 3 / 32 GB
4,269,000 تومان
Gplus X20 4 / 128 GB
4,277,000 تومان
Samsung Galaxy A04s 3 / 32 GB
4,299,000 تومان
Motorola Moto E32s 4 / 64 GB
4,299,000 تومان
Nokia C31 4 / 128 GB
4,415,000 تومان
XIAOMI Redmi 10C 3 / 64 GB
4,550,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A03 4 / 64 GB
4,633,000 تومان
Samsung Galaxy A04s 4 / 64 GB
4,659,000 تومان
Xiaomi Redmi 10A 3 / 64 GB
4,699,000 تومان
Samsung Galaxy A14 4 / 64 GB
4,865,000 تومان
XIAOMI Poco C31 4 / 64 GB
4,880,000 تومان
Xiaomi Redmi 12C 4 / 128 GB
4,899,000 تومان
Honor X6 4 / 64 GB
4,995,000 تومان
Xiaomi Redmi 12C 6 / 128 GB
5,035,000 تومان
Wiko T3 4 / 128 GB
5,350,000 تومان
Honor X7a 4 / 128 GB
5,380,000 تومان
Samsung Galaxy A04s 4 / 128 GB
5,445,000 تومان
Huawei nova Y70 4 / 128 GB
5,479,000 تومان
Samsung Galaxy A04e 4 / 128 GB
5,490,000 تومان
Samsung Galaxy F13 4 / 64 GB
5,499,000 تومان
Xiaomi Poco M5 4 / 128 GB
5,619,000 تومان
Samsung Galaxy M13 4 / 64 GB
5,642,000 تومان
Wiko T50 6 / 128 GB
5,699,000 تومان
Motorola Moto G22 4 / 128 GB
5,769,000 تومان
Samsung Galaxy A14 4 / 128 GB
5,819,000 تومان
Nokia G21 6 / 128 GB
5,830,000 تومان
Realme C35 4 / 128 GB
5,880,000 تومان
Xiaomi Poco M5 6 / 128 GB
5,906,000 تومان
Honor X7 4 / 128 GB
5,999,000 تومان
Motorola Moto G13 4 / 128 GB
5,999,000 تومان
Xiaomi Poco M5s 4 / 128 GB
6,529,000 تومان
Samsung Galaxy F13 4 / 128 GB
6,720,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 4 / 128 GB
6,755,000 تومان
Xiaomi Redmi 10 2022 6 / 128 GB
6,785,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 11 4G 4 / 128 GB
6,791,000 تومان
SAMSUNG Galaxy M32 4 / 64 GB
6,799,000 تومان
Samsung Galaxy A14 6 / 128 GB
6,949,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 10S 6 / 64 GB
6,960,000 تومان
XIAOMI Poco M3 Pro 5G 4 / 64 GB
7,000,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 4G 6 / 128 GB
7,066,000 تومان
Samsung Galaxy A24 4G 4 / 128 GB
7,115,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A13 4G 4 / 64 GB
7,179,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 4G 4 / 128 GB
7,189,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A23 4 / 64 GB
7,199,000 تومان
Samsung Galaxy M13 6 / 128 GB
7,249,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 6 / 128 GB
7,299,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 6 / 64 GB
7,399,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 4G 8 / 128 GB
7,399,000 تومان
Xiaomi Redmi 12 8 / 128 GB
7,430,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 11 4G 6 / 128 GB
7,450,000 تومان
Xiaomi Poco M5s 8 / 256 GB
7,564,000 تومان
Motorola Moto G52 6 / 128 GB
7,649,000 تومان
Samsung Galaxy F14 6 / 128 GB
7,700,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 11SE 8 / 128 GB
7,750,000 تومان
Xiaomi Redmi 12 8 / 256 GB
7,779,000 تومان
Samsung Galaxy M14 6 / 128 GB
7,800,000 تومان
HUAWEI Y9a 8 / 128 GB
7,899,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 4G 8 / 256 GB
7,899,000 تومان
Motorola Moto G23 8 / 128 GB
7,899,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 4 / 64 GB
7,900,000 تومان
ONEPLUS Nord N10 5G 6 / 128 GB
7,939,000 تومان
Samsung Galaxy A24 4G 6 / 128 GB
7,980,000 تومان
Honor X8 6 / 128 GB
7,999,000 تومان
Honor X8 5G 6 / 128 GB
7,999,000 تومان
Realme C55 8 / 256 GB
7,999,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A13 4G 6 / 128 GB
8,049,000 تومان
Xiaomi Poco M5s 6 / 128 GB
8,051,400 تومان
Honor X8a 8 / 128 GB
8,099,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12S 8 / 256 GB
8,110,000 تومان
Samsung Galaxy M13 5G 6 / 128 GB
8,219,000 تومان
SAMSUNG Galaxy M32 6 / 128 GB
8,399,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A23 4 / 128 GB
8,493,000 تومان
Samsung Galaxy M33 6 / 128 GB
8,606,000 تومان
Samsung Galaxy A24 4G 8 / 128 GB
8,799,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 10S 8 / 128 GB
8,850,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11s 8 / 128 GB
8,889,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 4G 6 / 128 GB
9,049,000 تومان
Motorola Moto G72 8 / 128 GB
9,219,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A23 6 / 128 GB
9,303,900 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 6 / 128 GB
9,338,000 تومان
XIAOMI Poco X4 Pro 5G 6 / 128 GB
9,389,000 تومان
Huawei nova Y90 8 / 128 GB
9,405,000 تومان
Huawei nova 11i 8 / 128 GB
9,600,000 تومان
Xiaomi Poco X5 8 / 256 GB
9,749,000 تومان
HUAWEI nova 9 SE 8 / 128 GB
9,900,000 تومان
Samsung Galaxy M33 8 / 128 GB
9,991,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 8 / 256 GB
9,999,000 تومان
Doogee S98 8 / 256 GB
9,999,900 تومان
Samsung Galaxy A34 8 / 128 GB
10,200,000 تومان
Samsung Galaxy A34 6 / 128 GB
10,259,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A32 4G 6 / 128 GB
10,299,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 Pro Plus 8 / 128 GB
10,699,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 8 / 128 GB
10,794,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A33 5G 6 / 128 GB
10,949,000 تومان
XIAOMI Poco M4 Pro 4G 8 / 256 GB
10,969,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A33 5G 8 / 128 GB
11,063,000 تومان
XIAOMI Poco X4 Pro 5G 8 / 256 GB
11,100,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 8 / 256 GB
11,750,000 تومان
XIAOMI 11 Lite 5G NE 8 / 128 GB
11,900,000 تومان
Xiaomi Poco F4 6 / 128 GB
11,999,000 تومان
XIAOMI Redmi Note 11 Pro Plus 8 / 256 GB
12,200,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A53 5G 6 / 128 GB
12,379,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8 / 256 GB
12,399,000 تومان
Samsung Galaxy A34 8 / 256 GB
12,694,000 تومان
Honor X9a 8 / 256 GB
12,700,000 تومان
Xiaomi Poco X5 Pro 8 / 256 GB
12,849,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A53 5G 8 / 128 GB
13,044,000 تومان
Samsung Galaxy A54 8 / 128 GB
13,239,000 تومان
Xiaomi 12 Lite 8 / 256 GB
13,569,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A53 5G 8 / 256 GB
14,139,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 12 / 256 GB
14,499,000 تومان
XIAOMI 12X 5G 8 / 128 GB
14,500,000 تومان
Samsung Galaxy A54 8 / 256 GB
14,545,000 تومان
Doogee S98 Pro 8 / 256 GB
14,670,000 تومان
Motorola Edge 30 8 / 256 GB
14,690,200 تومان
Huawei nova 10 SE 8 / 256 GB
14,965,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 8 / 256 GB
15,299,000 تومان
MOTOROLA Edge 20 Pro 12 / 256 GB
15,849,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G 8 / 128 GB
15,899,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S20 FE 8 / 256 GB
16,299,000 تومان
Xiaomi Poco F4 GT 8 / 128 GB
16,499,000 تومان
Xiaomi 13 Lite 8 / 256 GB
16,799,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 8 / 256 GB
16,890,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 8 / 256 GB
16,985,000 تومان
XIAOMI 12X 5G 8 / 256 GB
17,178,000 تومان
Xiaomi Poco F4 8 / 256 GB
17,350,000 تومان
Xiaomi Poco F5 12 / 256 GB
17,499,000 تومان
Xiaomi Poco X4 GT 8 / 256 GB
17,500,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 8 / 128 GB
17,600,000 تومان
Nothing phone 1 8 / 256 GB
17,699,000 تومان
Xiaomi Redmi K50 12 / 256 GB
17,999,000 تومان
SAMSUNG Galaxy A73 5G 8 / 128 GB
18,299,000 تومان
Xiaomi 12 8 / 256 GB
18,750,000 تومان
Motorola Edge 40 8 / 256 GB
18,849,000 تومان
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 12 / 256 GB
20,399,000 تومان
OnePlus Ace 12 / 256 GB
20,550,000 تومان
Huawei nova 10 8 / 256 GB
21,369,000 تومان
Motorola Edge 30 Fusion 12 / 256 GB
22,189,000 تومان
Xiaomi Poco F5 Pro 12 / 512 GB
22,999,000 تومان
Xiaomi Poco F5 Pro 12 / 256 GB
23,459,000 تومان
XIAOMI 11T Pro 8 / 256 GB
23,500,000 تومان
Nothing phone 1 12 / 256 GB
23,798,000 تومان
Huawei nova 10 Pro 8 / 256 GB
25,449,000 تومان
OnePlus Ace Pro 16 / 256 GB
27,440,000 تومان
OnePlus Ace 12 / 512 GB
27,800,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S22 5G 8 / 128 GB
27,859,000 تومان
APPLE iPhone SE (2022) 4 / 128 GB
28,060,000 تومان
APPLE iPhone 11 4 / 128 GB
28,600,000 تومان
Google Pixel 6 Pro 12 / 128 GB
29,500,000 تومان
Google Pixel 7a 8 / 128 GB
30,100,000 تومان
Motorola Edge 30 Pro 12 / 256 GB
30,500,000 تومان
SAMSUNG Galaxy S22 5G 8 / 256 GB
30,699,000 تومان
Google Pixel 7 8 / 128 GB
31,250,000 تومان
Xiaomi 12 Pro 12 / 256 GB
31,999,000 تومان
Xiaomi Black Shark 5 Pro 12 / 256 GB
33,100,000 تومان
OnePlus Ace 2 16 / 256 GB
34,850,000 تومان
Google Pixel 7 8 / 256 GB
35,100,000 تومان
Xiaomi 12T Pro 12 / 256 GB
35,999,000 تومان
XIAOMI Mi 11 Ultra 12 / 256 GB
37,189,000 تومان
Nothing Phone (2) 12 / 256 GB
37,500,000 تومان
ONEPLUS 10 Pro 12 / 256 GB
38,800,000 تومان
مشاهده نتایج بیشتر

قیمت خرید گوشی

یکی از چالش هایی که مخاطبین موبونیوز همیشه با اون درگیر بودن، اطلاع از قیمت روز گوشی ها بوده. در فروشگاه های اینترنتی فروش گوشی موبایل، امکان مقایسه قیمت ها با بازار یا سایر فروشنده ها وجود نداره و موجودی فروشگاه ها هم میتونه کامل نباشه. سایت هایی که هم قیمت همه فروشگاه های اینترنتی رو کنار هم نشون میدن، فیلترهای قابل قبولی برای اطمینان از موجودی و بروز بودن قیمت ندارن و به صرف داشتن ای نماد، قیمت گوشی ها رو در لیست قیمت موبایل قرار میدن. این مساله باعث میشه تا قیمت اعلام شده توسط سایت های نامعتبر، قیمت واقعی برای خریدار نباشه و قیمت تمام شده (قیمت استعلام بروز + هزینه ارسال) بالاتر از عدد نمایش داده شده در لیست قیمت گوشی اعلامی باشه.

مزایای لیست قیمت گوشی موبونیوز

تو صفحه لیست قیمت گوشی موبونیوز سعی کردیم تا لیست کاملی از گوشی هایی که در بازار وجود دارن و ارزش خرید قابل قبولی دارن (گوشی های خیلی قدیمی یا خیلی خاص در لیست گوشی آورده نمیشن) رو به ترتیب قیمت نمایش بدیم. مرجع قیمت گوشی ها هم سایت های معتبری هستند که موبونیوز عملکردشون رو زیرنظر داره و سعی میکنه فقط از قیمت روز فروشگاه های معتبر در آپدیت قیمت و موجودی لیست قیمت روز گوشی استفاده کنه. برای اینکه موبوبکس بتونن مقایسه کامل تری رو هم داشته باشن، کنار قیمت گوشی ها، هزینه ارسال هر فروشگاه اینترنتی هم قید میشه. در برخی موارد شاید یه فروشگاه قیمت گوشی رو پایین تر اعلام کنه اما با توجه به شرایط ارسال هزینه تمام شده خرید گوشی بالاتر از یه فروشگاه اینترنتی دیگه بشه که با اومدن هزینه ارسال کنار قیمت گوشی، میشه قیمت تمام شده رو راحت حساب کرد. وجود صفحات و فیلترهای مختلفی که به شما امکان مشاهده برند یا بازه قیمتی مدنظرتون رو میده

خرید آنلاین گوشی

با این که خرید آنلاین گوشی چند وقتیه که تو ایران داره مرسوم میشه اما هنوز سهم فروش مغازه ها خیلی خیلی بیشتر از سهم فروش آنلاین گوشی موبایل از طریق فروشگاه های اینترنتی یا پیج های اینستاگرام فروش موبایله. البته که خیلی از افراد، نقد و بررسی گوشی رو به صورت آنلاین میبینن (پرچم موبونیوز بالاست تو این زمینه!) و با چک کردن قیمت روز گوشی، از مغازه یا پاساژهای موبایل به صورت حضوری گوشی رو خریداری میکنن. ما امیدواریم سهم فروش اینترنتی گوشی و کلا تجارت الکترونیک تو ایران بیشتر بشه اما اگه حتی قصد خرید حضوری گوشی رو دارید، حتما حتما توصیه میکنیم قیمت روز گوشی موبایل مد نظرتون تو فروشگاه های معتبر رو از طریق لیست قیمت روز گوشی موبونیوز چک کنید تا حدود قیمت روز گوشی رو داشته باشید.
نمایش کامل متن
بروزرسانی ۳۱ شهریور ساعت 01:21:42

آخرین مقالات

فیلتر‌کردن نتایج
مرتب‌سازی قیمت‌ها
مرتب‌سازی بر اساس
کمترین قیمت بیشترین قیمت پرفروش‌های بازار