موبونیوز

تگ خرید گوشی از ترکیه

آیا خرید گوشی از ترکیه ازرش داره؟

خرید گوشی از ترکیه

یکی از نزدیک ترین کشور ها از نظر مرزی به ایران میشه به ترکیه اشاره کرد. کشوری که سالانه میزبان چندین هزار ایرانیه و یکی از مقاصد اصلی هموطنان واسه...